O nás

Športová hala Pasienky

  • Športová hala Pasienky, dnes známa ako Eurovia aréna, s kapacitou 3400 miest na sedenie je jednou z dominánt Bratislavy. Napriek pokročilému veku stále patrí k najkrajším a najvyťažovanejším multifunkčným halám na Slovensku. Eurovia aréna je obľúbeným miestom pre organizovanie národných a medzinárodných športových podujatí, hudobných koncertov, kultúrnych a spoločenských eventov.
  • Aktuálny technický  stav objektu je najvážnejším argumentom na jeho rozsiahlu rekonštrukciu. Objekt každoročne vyžaduje značné a postupne stále narastajúce finančné prostriedky na údržbu a rôzne druhy opráv. Technický stav objektu sa aj napriek vynaloženej snahe a nemalým finančným stimulom z roka na rok zhoršuje. V mimoriadne zlom stave sa nachádza strecha objektu. Prevádzka športovej haly s ohľadom na energetickú náročnosť je pri stúpajúcom trende cien energií v aktuálnom nastavení dlhodobo neudržateľná. Vzhľadom na vyššie spomenuté je potrebná kompletná rekonštrukcia športovej haly Pasienky. Preblematickou témou je tepelné hospodárstvo, ktoré významne vstupuje do prevádzkovania objektu. Riešením tepelného hospodárstva objektu je jeho kompletné zateplenie a  výmena okien, z ktorých väčšina sú pôvodné. V kritickom pôvodnom stave sa nachádzajú všetky elektrické, vodovodné a kanalizačné rozvody. 
  • Športová hala v súčasnom stave nezodpovedá štandardom a kritériám medzinárodných športových federácii pre organizovanie medzinárodných zápasov a podujatí napr. v basketbale, hádzanej či volejbale. Priestorovo a riešením nevyhovujúce šatne pre športovcov, sociálne vybavenie, priestory pre dopingové kontroly, priestory pre rozhodcov a zástupcov médií sú prekážkou pre organizovanie medzinárodných podujatí.

NBC Bratislava, o.z.

Občianske združenie NBC Bratislava, o.z. vzniklo za účelom záchrany športovej haly Pasienky a s ambicióznym cieľom - prostredníctvom rekonštrukcie a dostaby existujúcej športovej infraštruktúry vybudovať Národné basketbalové centrum.

Zverejňovanie údajov

Naši partneri